Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuální počasí

Počasí dnes:

29. 5. 2024

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, k večeru od západu místy přeháňky. Denní teploty 18 až 22°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Kalendář

Svátek

Svátek má Maxmilián

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Mezinárodní den ochránců míru

Zítra má svátek Ferdinand

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Evropský den sousedů
  • Evropský den melanomu

Obsah

PROGRAM OBNOVY VENKOVA

MMR

 

V rámci projektu "Vzdělávání z Podchlumí" v Programu obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj byla vytvořena webová prezentace zrealizovaných projektů v obcích Mikroregionu Podchlumí.

 

BAŠNICE

Názevv projektu:              Kamenný kříž a Pomníček padlým v Bašnicích

Grant:                               Program rozvoje venkova, Mze

Celkové náklady:             111.000,- Kč

Dotace:                             99.900,- Kč


V roce 2008 obec Bašnice, za pomoci Mikroregionu Podchlumí, získala dotaci ve výši 99.900,- Kč z Programu rozvoje venkova na restaurování dvou pískovcových památek, které byly v havarijním stavu. Jejich povrch byl narušen povětrnostními vlivy, hrany a profily byly silně poškozeny. Opravou soch byl vylepšen vzhled obce, zvýšila se návštěvnost obce díky existující cyklotrase č. 4086 a dále bylo zachováno kulturní dědictví krajiny Podchlumí, které je známé svoji zdejší tradiční těžbou a zpracováním pískovce. Opravené památky byly zahrnuty do nové publikace „Drobné památky Podchlumí“, kterou vydal Mikroregion Podchlumí v roce 2010 a obnovení tradic v obci.

BAŠNICEBAŠNICE 2BÍLSKO U HOŘIC

Název projektu:                Boží muka a Socha nejsvětější trojice v Bílsku u Hořic

Grant:                               Program rozvoje venkova, Mze

Celkové náklady:              375.700,- Kč

Dotace:                             313.920,- Kč


Obec Bílsko u Hořic získala dotaci ve výši 313.920,- Kč z Programu rozvoje venkova na restaurování dvou pískovcových památek – Božích muk a Sochy nejsvětější trojice, které byly silně poškozeny, a byla nutná jejich oprava. Povrch památek byl porostlý řasou, lišejníky a mechy. Na mnoha místech došlo k zvětrání a degradaci kamene. Nápisy na sochách byly nečitelné a kovový plůtek kolem památek byl zdeformovaný a zkorodovaný. Díky získané dotaci byly opraveny 2 pískovcové památky, které zvýšily atraktivitu návsi. Opravené památky byly zahrnuty do nové publikace „Drobné památky Podchlumí“, kterou vydal Mikroregion Podchlumí v roce 2010.

BÍLSKO U HOŘICBÍLSKO U HOŘIC

 

BOHÁŇKA

Název projektu:       Prodejna Boháňka

Grant:                      Program rozvoje venkova

rok realizace:          2011

Celkové náklady:    435.479,- Kč

Poskytnutá dotace: 45,93%, tj. 200.000,- Kč

 

Jedním z realizovaných projektů v obci Boháňka byla rekonstrukce prodejny smíšeného zboží, která slouží pro všechny čtyři části sdružené pod obec Boháňka tj. Boháňka, Chloumek, Skála, Votuz. V rámci projektu bylo provedeno: výměna oken a venkovních dveří, nové rozvody elektřiny, zateplení budovy, zřízení bezbariérového vstupu do prodejny. V celkových nákladech projektu není zahrnuta práce místních občanů, kteří se na rekonstrukci prodejny brigádnicky odpracovali 1.055 hodin. Výsledkem projektu je mimo jiné zhodnocení stavu budovy jak stavebního tak estetického, zlepšení prostředí ve vnitřních prostorách, odstranění havarijního stavu zejména schodiště a energetická úspora. Nezanedbatelný je rovněž přínos v rámci občanské vybavenosti naší obce.

BOHÁŇKA

 

BŘÍŠŤANY

Název projektu:                   Sportoviště

Grant:                                  Program obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj

Celkové náklady:                 263.121,- Kč

Dotace:                                202.400,- Kč


Každý rok Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu pro předkládání žádostí o dotaci do podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Dotační titul č. 2 je zaměřen na občanskou vybavenost, vybudování zařízení pro volnočasové aktivity. A právě z tohoto dotačního titulu obec Bříšťany získala dotaci na vybudování sportoviště. V rámci projektu byly vybudovány kurty na volejbal, tenisové kurty a tréninková zeď. Sportoviště je využíváno dennodenně k trávení volného času místní mládeží.

BŘÍŠŤANY

 

BUTOVES

Název projektu:                   Dovybavení veřejných prostranství Podchlumí mobiliářem a zelení 2009

Grant:                                  Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje, DT 3

Realizátor projektu:             Mikroregion Podchlumí

Dotace:                                500.000,- Kč


Dotaci ve výši 500tis. Kč získal dobrovolný svazek obcí Mikroregion Podchlumí z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje, z něhož bylo podpořeno 12 obcí (Bílsko u Hořic, Butoves, Chomutice, Kovač, Lískovice, Rašín, Sobčice, Sukorady, Vrbice, Volanice, Vysoké Veselí a Žeretice. Mezi podpořenými obcemi byla i obec Butoves, která v rámci dotace provedla výsadbu zeleně a okrasných keřů okolo dětského hřiště. Došlo ke zvýraznění hřiště a jeho oddělení od zástavby. Ostatní obce byly vybaveny mobiliářem, herními prvky, autobusovými zastávkami, odpočinkovými místy s mapou turistické oblasti Podkrkonoší apod.

BUTOVES

 

DOBRÁ VODA U HOŘIC


Název projektu:                   Zateplení budovy ZŠ a MŠ Dobrá Voda u Hořic

Grant:                                  Operační program Životní prostředí

Celková náklady:                 8.333.801,- Kč

Dotace:                                3.948.446,- Kč


V rámci projektu bylo provedeno: výměna oken a venkovních dveří na komplexu budov ZŠ a MŠ, ateplení střechy na MŠ, spojovacím krčku a na tělocvičně ZŠ, zateplení půdy ZŠ, zateplení pláště koplexu školních budov. Obec kromě projektu na zateplení  navíc vyměnila na budově ZŠ střešní krytinu včetně nových okapových svodů, opravy komínů a nového hromosvodu v celkovém nákladu 548.982,- Kč - z vlastních zdrojů 318.982,- Kč a z dotace z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje 230.000,- Kč. V celkových nákladech projektu zateplení školních budov je zahrnuta také projektová činnost, náklady na výběrové řízení, zajištění technického dozoru a BOZP a administraci projektu, kterou provedlo CEP a.s. Hradec Králové. Cílem projektu bylo snížení nákladů na vytápění komplexu školních budov plynem, očekávaný efekt ve výši 40% úspory. Výsledkem projektu je mimo jiné zhodnocení stavu budovy školy jak stavebního tak estetického, zlepšení prostředí ve vnitřních prostorách školních budov z pohledu žáků i údržby, odstranění havarijního stavu zejména oken školy, která byla původní z roku 1938, a energetická úspora.

 

DOBRÁ VODA U HOŘIC

 

HOLOVOUSY

Název projektu:              Holovousova stezka

Grant:                             Program rozvoje venkova

Celkové náklady:            962.000,- Kč

Dotace:                           865.800,- Kč, tj. 90%

 

Jedním z realizovaných projektů v obci Holovousy byla „Holovousova stezka“. Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova (EU, MZe) zpracoval Mikroregion Podchlumí. Realizace projektu spočívala ve vybudování naučné stezky s deseti zastaveními. Na nich jsou umístěny lavičky a informační tabule, které seznamují návštěvníky s historií obce a událostmi daného místa. Do Ostroměře a v Sudole směrem z Chodovic do Hořic byly obnoveny povrchy polních cest,které jsou v majetku obce. Vybudování stezky tak navrátilo prostupnost krajiny a zajistilo bezpečnost pěších při cestě z Holovous do Ostroměře. Do projektu se zapojili i absolventi sochařské školy v Hořicích a na třech zastávkách byly umístěny jejich dřevěné objekty. Chodovickou nádrž střeží vodník Jakuba Berdycha, u Čertovy lávky vylézá čert ak.soch. Pavla Doskočila a studánku nad školou probouzí studánková víla sochaře Jana Novotného.

HOLOVOUSYHOLOVOUSY


Jeřice

Název projektu:              Autobusová čekárna

Grant:                             Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje

Celkové náklady:            154.000,- Kč

Dotace:                           62.000,- Kč

 

V rámci získané dotace z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje byla v roce 2011 provedena výměna autobusové čekárny a provedeny úpravy okolo nástupiště do autobusu. V okolí čekárny byl z vlastních zdrojů rekonstruován parčík. Celkové náklady činily 74000 Kč. V témže roce bylo v obci vybudováno odpočinkové místo s infotabulí, určené nejen pro místní obyvatele, ale také pro
návštěvníky obce. V Dolních Černůtkách byla provedena rekonstrukce další části chodníku. V této aktivitě bychom rádi pokračovali i v roce 2012.

 

Jeřice

 

CHOMUTICE

Název projektu:              Restaurování Pomníku padlým a Pomníku dr. M. Tyrše v Chomuticích

Grant:                             Program rozvoje venkova, I. výzva místní akční skupiny Podchlumí o.s.

Celkové náklady:            27.000,- Kč

Dotace:                           243.000,- Kč


Podchlumí je krajem pískovcových památek, známé svojí zdejší tradiční těžbou a zpracováním Lískovce. Na území Mikroregionu Podchlumí, jehož členem je i obec Chomutice, se nachází okolo dvou set drobných pískovcových památek, které jsou ve špatném technickém stavu. Obec Chomutice v roce 2009 získala dotaci z Programu rozvoje venkova - I. výzva místní akční skupiny Podchlumí o.s. dotaci ve výši 243.000,- Kč na restaurování dvou sakrálních památek: Pomníku padlým a Pomníku dr. M. Tyrše. Památky byly očištěny a ošetřeny biocidními prostředky určené k odstranění biologických nečistot v podobě řas, mechů a lišejníků. Kolem Pomníku padlým byl rozebrán železný plot, který byl odborně zbaven koroze a starých nátěrů. Díky získané dotaci byly opraveny 2 pískovcové památky, které zvýšily atraktivitu nejen návsi, ale celé obce. Opravené památky byly zahrnuty do nové publikace „Drobné památky Podchlumí“, kterou vydal Mikroregion Podchlumí v roce 2010.

CHOMUTICECHOMUTICE

 

KONECCHLUMÍ

Název projektu:              Konecchlumský mokřad

Grant:                             Program obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj, DT1

Celkové náklady:            579.000,- Kč

Dotace:                           400.000,- Kč


Chráněná lokalita "Konecchlumský mokřad" v katastru obce Konecchlumí byla budována a dokončena na podzim r. 2011. Realizace projektu byla financovaná z dotačního titulu, který obec obdržela, jako ocenění v soutěži Vesnice roku 2008, konkrétně výhrou Zelené stuhy v kategorii o péči o zeleň v obci a životní prostředí. Na realizaci se podílel Velkojaroměřský pozemkový spolek, který se stará o více než sto lokalit Královéhradeckého kraje, vzácných zejména pro svoji biologickou hodnotu. Konecchlumský mokřad se nachází v severní části obce, sousedí s historicky nejmladší obydlenou lokalitou Konecchlumí, a obsahuje velmi různorodou flóru: ostřici prosovou, skřípinu lesní, ocůna jesenního, přesličku bahenní, rdesno hadí kořen, lomikámen zrnatý i orchideje. Dle Velkojaroměřského spolku, začala záchrana této lokality za minutu dvanáct. Nejprve lokalitě hrozil zánik, neboť pro svůj podmáčený charakter přestala být obhospodařována. Mezitím však došlo k přeměnění lokality na stavební parcelu, což mohlo znamenat její faktický konec. Proto se jednalo s novými vlastníky lokality o tom, zda by bylo možné alespoň nejcennější plochy zachránit. Majitelé jsou ochraně lokality vstřícní. Pro jistotu se však před plánovanými zemními pracemi zrealizoval částečný záchranný transfer některých rostlin na sousední parcelu, která je v majetku obce Konecchlumí a o kterou je ochotna se tato obec dlouhodobě starat.

KONECCHLUMÍ
 

KOVAČ

Název projektu:              Projekt obnovy a rozvoje obce Kovač - rok 2008

Grant:                             Program rozvoje venkova

Celkové náklady:            2.214.879,- Kč

Dotace:                           1.993.391,- Kč

 

V roce 2008 obec Kovač získala z Programu rozvoje venkova dotaci ve výši necelých 2 milionů korun na obnovu veřejných prostranství. V rámci projektu byla provedena obnova místních komunikací, vybudována nová autobusová zastávka, výsadba zeleně, umístěn mobiliář - lavičky, odpadkové koše, stojany na kola. Dále byly zpevněny plochy na návsi a zakoupen zahradní traktor a křovinořez. Projektem bylo dosaženo zlepšení celkového vzhledu obce se zachováním tradičních vesnických prvků, zejména středové návsi. Tyto úpravy v obci uvítali nejen stálí spoluobčané, ale akce přispěla i k větší návštěvnosti a rozšíření turistiky nejen v obci, ale i blízkého okolí.

KOVAČ

KOVAČ

 

LÍSKOVICE

Název projektu:              Rekonstrukce a přístavba obecního domu čp. 72

Grant:                             Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje, DT 1

Celkové náklady:            1.730.939,- Kč,- Kč

Dotace:                            600.000,- Kč, tj. 50%


Jedním z realizovaných projektů v obci Lískovice byla „Rekonstrukce a přístavba obecního domu čp. 72“. Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje zpracoval Mikroregion
Podchlumí. Jako investice byla provedena přístavba budovy čp. 72 dle projektové dokumentace. Byla vybudována nová garáž pro techniku SDH a nová místnost pro hasiče, včetně střechy a zateplení budovy a nové elektroinstalace. Místnost pro hasiče a stávající místnost pro obecní úřad byly osazeny novými akumulačními kamny. Venku byl vybudován chodník a vjezdy do garáží ze zámkové dlažby. Na celé budově byla provedena nová fasáda. Jako neinvestiční část byla provedena výměna oken a dveří ve stávající části budovy. Původní náklady dle projektové dokumentace byly 1200 tis. Kč. Tyto byly překročeny o vícepráce, které požadoval obecní úřad a to zateplení budovy, větší plocha chodníků a vjezdu do garáží, osazení elektricky ovládaných vrat, montáž podhledů, svítidel a akumulačních kamen v místnosti OÚ a vymalování ve stávající části budovy. Realizací akce se zlepšily v obci podmínky pro činnost Sboru dobrovolných hasičů, kteří získali potřebné prostory pro svou techniku a sklad včetně schůzové místnosti. Ve stávající opravené části je přemístěna kancelář obecního úřadu, který rovněž získal ve stávající garáži místo pro archiv a pro techniku na údržbu veřejného prostranství a skladové prostory.

LÍSKOVICE

LÍSKOVICE

 

MILOVICE U HOŘIC

Název projektu:              Obnova budov v majetku obce Milovice u Hořic

Grant:                             Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje

Celkové náklady:            600.000,- Kč

Dotace:                           300.000,- Kč


Milovice u Hořic je obec, která v minulosti silně investovala do výstavby obecních nemovitostí. Podařilo se tak vytvořit značný obecní majetek, který však s ohledem na své stáří naléhavě potřebuje nejen rozsáhlou údržbu, ale i opravy. Zatím účelem obec využila dotační podpory z Programu obnovy venkovy Královéhradeckého kraje. Díky získané dotaci se během roku 2011 obci podařilo vyměnit okna v místní základní škole, na poště, rekonstruovat střechu a vyměnit okna v úřadovně. Bezprostředními dopady realizace projektu je zastavení chátrání obou budov dominujících centru obce, zlepšení jejich vzhledu, úspora nákladů na vytápění, zlepšení mikroklimatu a bezpečnosti obou budov. Týká se to především základní školy, která přes svůj malotřídní charakter je kromě svého základního poslání i významným partnerem obce při nejrůznějších příležitostech a akcích. Nezanedbatelným přínosem z realizace plynoucím je i získání důvěry občanů, že o obecní majetek v minulosti často těžko budovaný bude dále řádně a účelně pečováno a nedojde k jeho devastaci a znehodnocení. Navozuje či znovuobnovuje se tak pocit sounáležitosti občanů s obcí, který je velmi potřebný pro další rozvoj obce Milovice u Hořic. Dochází i k důstojné prezentaci obce a regionu pro hosty v kempu a návštěvníky místního koupaliště, kteří v tak hojném počtu obec v letních měsících navštěvují.

MILOVICE U HOŘIC


NEVRATICE

Název projektu:                 Pískovcová památka – Křížek v obci Nevratice

Grant:                                Program rozvoje venkova, MZe

Celkové náklady:              143.400,- Kč

Dotace:                             127.424,- Kč

 

Obec Nevratice patří mezi 10 obcí, které získaly v roce 2008 dotaci z Programu rozvoje venkova na obnovu pískovcové památky. Na území katastru obce Nevratice se nacházel Křížek, který byl v havarijním stavu. Památka byla silně nakloněna a hrozilo její zborcení. Povrch celé památky byl znečištěn mechem a řasou. Základové desky byly rozjeté, prasklé a prorostlé trávou, hrany byly mechanicky poškozeny. V rámci projektu byl Křížek přemístěn do intravilánu obce. Původně byl umístěn u silnice za obcí směrem na Vysoké Veselí. Kolem památky byly provedeny terénní úpravy, výsadba zeleně a umístěn mobiliář – lavičky a odpadkový koš.


OSTROMĚŘ

Název projektu:                Obnova veřejného prostranství v obci Ostroměř

Grant:                                II. výzva místní akční skupiny Podchlumí o.s., Program rozvoje venkova

Celkové náklady:              587.502,- Kč

Dotace:                             443.626,- Kč


V roce 2010 obec Ostroměř získala dotaci z Programu rozvoje venkova – II. výzva místní akční skupiny Podchlumí o.s. ve výši 443.626,- Kč na obnovu veřejného prostranství v ulici Školní. Záměrem projektu byla komplexní regenerace veřejných prostranství. Byla provedena výsadba stromů a živého plotu, obnoven chodník (výměna dlaždic za zámkovou dlažbu včetně obrubníků). Plocha veřejného prostranství byla vybavena novým mobiliářem – lavičkami a odpadkovými koši, zatravněné plochy jsou udržovány novou zahradní technikou. Výsledky projektu přispěly ke zkvalitnění podmínek trvalého bydlení a zatraktivnění obce. Obnovou chodníku se zvýšila bezpečnost pohybu obyvatel.

OSTROMĚŘOSTROMĚŘ


PETROVIČKY

Název projektu:                 Dovybavení veřejných prostranství Podchlumí mobiliářem a zelení 2007

Grant:                                Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje, DT 3

Realizátor projektu:           Mikroregion Podchlumí

 

Dotaci ve výši 500tis. Kč získal dobrovolný svazek obcí Mikroregion Podchlumí z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje, z něhož bylo podpořeno 10 obcí. Mezi podpořenými obcemi byla i obec Petrovičky, která do své obce pořídila autobusovou zastávku. Ostatní obce byly vybaveny lavičkami, dětskými koutky, zelení atd. Projekt tohoto druhu získal velkou oblibu u obcí Mikroregionu Podchlumí a v dovybavení veřejných prostranství Podchlumí jsme pokračovali i v následujících letech 2008, 2009, 2010 a 2011.

 

 

PODHORNÍ ÚJEZD A VOJICE


Název projektu:                  Regenerace veřejných prostranství a rozšíření občanské vybavenosti

Grant:                                 Regionální operační program – NUTS II.

Celkové náklady:                9.597.000,- Kč

Dotace:                               7.837.000,- Kč

 

Dne 30.6.2008 byl vybrán k podpoře projekt obce Podhorní Újezd a Vojice s názvem „Regenerace veřejných prostranství a rozšíření občanské vybavenosti v obci Podhorní Újezd a Vojice“. Záměrem projektu byla regenerace veřejných prostranství a rozšíření občanské vybavenosti a infrastruktury pro volný čas obyvatel obce. V obci byly neudržované plochy veřejných prostranství, špatný stav přístupových chodníků a komunikací a nedostatečné vybavení pro volnočasové aktivity. Realizací projektu se vše změnilo a obec se oblékla do nového kabátu. V rámci projektu bylo vybudováno dětské hřiště, autobusové zastávky, nové přístřešky na kontejnery, nové schránky na jídlonosiče, v obci byl umístěn nový mobiliář – lavičky, odpadkové koše a informační vývěsky. Na třech přístupových komunikacích do obce byla vyměněna stávající nevyhovující betonová zádlažba chodníků za stylovou zámkovou dlažbu. Povrch komunikace v Podhorním Újezdě byl kompletně opraven. Regenerace prostranství významně zatraktivnila vzhled obce a přispěla ke zvýšení podmínek trvalého bydlení v obci Podhorní Újezd a Vojice.

 

PODHORNÍ ÚJEZD A VOJICE


RAŠÍN

Název projektu:                Torzo pískovcového "Křížku" v obci Rašín

Grant:                               Program rozvoje venkova, Mze

Celkové náklady:              200.000,- Kč

Dotace:                             180.000,- Kč, tj. 90% dotace

 

Podchlumí je charakteristické tradicí zpracování kamene. Je územím s mohutnými ložisky kvalitního pískovce, který vtiskl výraznou tvář zdejší architektuře. Na území Mikroregionu Podchlumí, jehož členem je i obec Rašín, se nachází okolo dvou set drobných soch, které jsou ve špatném technickém stavu. Jedná se především o Boží muka, Pomníky padlým, Křížky apod. Na území katastru obce Rašín se nacházelo torzo pískovcového Křížku, které bylo v havarijním stavu, a byla nutná jeho oprava. Díky získané dotaci z Programu rozvoje venkova MZe, byla tato památka opravena. Byl vybudován nový základ, zhotoven nový sloup s hlavicí a kříž s postavou Krista. Opravená památka byla zahrnuta do publikace Mikroregion Podchlumí "Drobné památky Podchlumí".

RAŠÍN

 

SOBČICE

Název projektu:                Komplexní revitalizace veřejných prostranství v obci Sobčice

Grant:                               Program rozvoje venkova, Mze, II. výzva místní akční skupiny Podchlumí o.s.

Celkové náklady:              479.421,- Kč

Dotace:                             377.066,- Kč


V roce 2010 obec Sobčice získala, za pomoci Mikroregionu Podchlumí, dotaci z Programu rozvoje venkova (II. výzva místní akční skupiny Podchlumí o.s.) na projekt „Komplexní revitalizace veřejných prostranství v obci Sobčice“. Projekt byl zaměřen na tři lokality obce – náves, hřbitov a veřejná prostranství v intravilánu obce. Na návsi byla provedena plošná úprava terénu, provzdušněn trávník a vysázen jeden strom. Na veřejných prostranstvích v intravilánu obce bylo provedeno odplevelení, plošná úprava terénu, založen trávník, ošetřeny a prořezány stromy. Na hřišti byly pokáceny staré stromy a vysázeny nové. Další aktivitou projektu byla obnova chodníku na hřbitově o celkové výměře 137,1m2. Byl pořízen mobiliář a zahradní traktor na údržbu zeleně.

 

SOBČICESOBČICE


STARÉ SMRKOVICE

Název projektu:           Praktická péče o přírodní prostředí, zdroje a produkty

Grant:                          grant Královéhradeckého kraje

Celkové náklady:         50. 000,- Kč

Dotace:                        35.000,- Kč

 

Odstranění následků neoprávněných zásahů ve zvláště chráněném území, přírodní památce Veselský háj a rybník Smrkovák, dle § 86 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Na pozemku parc.č. 430 v kat.úz. Staré Smrkovice vzniká nepovolená skládka odpadu.

STARÉ SMRKOVICE

 

SUKORADY

Název projektu:            Restaurování sochy Sv. Jana Nepomuckého

Grant:                           Program obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj

Celkové náklady:         168.000,- Kč

Dotace:                        115.000,- Kč, tj. 70% dotace

Rok realizace:              2009


Obec Sukorady získala dotaci ve výši 115.000,- Kč z Programu obnovy venkova na restaurování pískovcové sochy Sv. Jana Nepomuckého. Socha byla poškozena a bylo nutné ji zrestaurovat. Povrch kamene byl zvětralý, socha byla porostlá mechem a zábradlí se dochovalo jen na fotografiích. Díky získané dotaci byla opravena a může tak být uchována jedna z dominantních památek Sukorad. Opravená socha byla zahrnuta do nové publikace „Drobné památky Podchlumí“, kterou vydal Mikroregion Podchlumí v roce 2010.

 

SUKORADYSUKORADY

 

TŘEBNOUŠEVES

Název projektu:           Úprava veřejných prostranství v obci Třebnouševes

Grant:                          Program rozvoje venkova, MZe

Celkové náklady:         2.663.000,- Kč

Dotace:                        2.396.700,- Kč, tj. 90% dotace

 

V roce 2008 obec Třebnouševes získala dotaci z Programu rozvoje venkova ve výši 2.396.700,- Kč na úpravu a obnovu veřejného prostranství v celé obci. Byly provedeny opravy chodníků a některé betonové vjezdy byly nahrazeny zámkovou dlažbou. U Obecního úřadu byla vybudována manipulační plocha, která slouží návštěvníkům OÚ a v současné době také rodičům dětí, které docházejí do místní mateřské školky. Současně byla před OÚ provedena oprava a rozšíření komunikace. V rámci projektu byly dále vybudovány 3 plochy pro kontejnery, první byla postavena v Třebnouševsi u obchodu, druhá na Vinici a třetí v Ostrově na návsi. Nad Vinicí u silnice 1/35 ve směru na Hořice byla instalována autobusová zastávka a rovněž zastávka nad Ostrovem byla nahrazena novou. V Třebnouševsi došlo k opravě původní autobusové zastávky. V obci Třebnouševes a v přidružených částech obce byly instalovány nové úřední desky. Na návsi proběhla oprava vjezdů – na stávající vjezdy byl položen nový asfaltový povrch. Velká část dotace přispěla k obnově zeleně: úprava dvou hájků na návsi – odstranění plotu, zarovnání terénu, nové zatravnění a osázení okrasnými dřevinami. Dalšími úpravami prošli 3 rybníky, které byly vyčištěny a osazeny vhodnými rostlinami a záhon u opraveného chodníku před bytovkou. Pro údržbu obce a úpravu zeleně byla pořízena nová technika. Výsledkem projektu je zkvalitnění podmínek pro bydlení a zatraktivnění obce.

TŘEBNOUŠEVES

 

TŘTĚNICE

Název projektu:              Revitalizace návsi v obci Třtěnice

Grant:                             Program rozvoje venkova, Mze, II. výzva místní akční skupiny Podchlumí o.s.

Celkové náklady:           315.759,- Kč

Dotace:                          239.819,- Kč


Výsledkem projektu byla komplexní revitalizace návsi v obci Třtěnice. Byla provedena obnova veřejných prostranství – srovnání terénu do roviny, parkové úpravy, odstranění původních křovin a stromků, vysázena zeleň a vyset nový trávník. V rámci projektu bylo vytvořeno odpočinkové místo s posezením, zpevněny pochozí plochy. Díky zakoupení nového zahradního traktoru se lépe udržují travnaté plochy v obci. Výstupy projektu zkvalitnily podmínky trvalého bydlení a vytvořily krásné místo k odpočinku, setkání a trávení volného času.


VOLANICE


Název projektu:                 Dětské zázemí

Grant:                                Program rozvoje venkova, Mze, I. výzva místní akční skupiny Podchlumí o.s.

Celkové náklady:             289.128,- Kč

Dotace:                            216.846,- Kč


Výsledkem projektu byla instalace 3 herních prvků na dětském hřišti Volanice – Hrádek, Dvojhoupačka a Mostek závěsný lamelový. Zvýšila se atraktivita, vzhled obce, rozšířilo se využití dětského hřiště jak pro veřejnost, tak pro Mateřskou školu Volanice. Vzhledem k materiálu, které byly na dané prvky použity, je zaručena dlouhá životnost, s tím i dlouhodobé využití těchto prvků. Obec Volanice  s 241 obyvateli neměla vlastní finanční prostředky na realizaci tohoto projektu. Tato finanční podpora nám umožnila zrealizovat tento připravovaný projekt, který vznikl na přání místních lidí. Vyřešila se  nedostačující kapacita dětských prvků na hřišti, bylo vytvořeno pěkné zázemí, kde mohou děti trávit svůj volný čas. Projekt  byl celkově zaměřen na všechny věkové kategorie, slouží jak dětem, tak rodičům a prarodičům k odpočinku a Mateřské škole Volanice k rozvoji předškolního vzdělavání. V současné době je dětské hřiště kulturním a sportovním zázemím pro obec. Probíhají zde různé akce: Dětský den, Volanický slunovrat, Vítání jara.

 

VOLANICEVOLANICE

 

VRBICE

Název projektu:                     Obnova návsi ve Vrbice

Grant:                                    Program rozvoje venkova, MZe

Celkové náklady:                  1.114.690,- Kč

Dotace:                                 1.003.220,- Kč, tj. 90% dotace

Pro další rozvoj "sousedství" se obci Vrbice podařilo pro rok 2008 a 2009 získat dotaci z Programu rozvoje venkova na projekt "Obnova návsi ve Vrbici". Projekt měl dvě základní etapy. První etapa zahrnovala nákup techniky na údržbu zeleně v obci, opravu mostku včetně zábradlí a zpevnění svahu za skladem obecního úřadu. Součástí projektu byl vznik nového veřejného prostranství na návsi, nový autobusový přístřešek, stojan na kola, úřední deska, plakátovací stěna a opravy chodníků. Tímto projektem vznikla nová podoba návsi a zatraktivnění obce Vrbice.

VRBICEVRBICE

VYSOKÉ VESELÍ


Název projektu:         Úprava veřejného prostranství „Tržiště“ – ulice Zahraničních hrdinů Vysoké Veselí

Grant:                        Program rozvoje venkova (II. výzva místní akční skupiny Podchlumí o.s.)

Celkové náklady:       442.304,- Kč

Dotace:                        91.220,- Kč

 

Základním cílem předkládaného projektu do II. výzvy místní akční skupiny Podchlumí o.s. byla úprava veřejného prostranství „Tržiště“ v ulici Zahraničních hrdinů ve Vysokém Veselí. Stávající stav byl nevyhovující – staré dřeviny a keře, nerovný, zarostlý terén. Chodník vykazoval značné nerovnosti, dlaždice byly popraskané. Chyběla zde plocha pro kontejnery. Stávající meliorační žlaby byly zanešeny vrstvou bláta, popraskané a vykazovaly nerovnosti. Díky získané dotaci byly provedeny terénní a parkové úpravy, výsadba zeleně. Plocha veřejného prostranství byla nově odvodněna příkopovou vpustí a příkop byl zpevněn žlabovkami 41,5m. Dále byl obnoven přístupový chodník k památníku 83m2.  Výstupy projektu slouží nejen místním obyvatelům, ale také návštěvníkům města jako klidová zóna.

VYSOKÉ VESELÍ

 

ŽERETICE


Název projektu:         Dovybavení veřejných prostranství Podchlumí mobiliářem a zelení 2009

Grant:                        Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje, DT3

Realizátor projektu:   Mikroregion Podchlumí

Dotace:                      500.000,- Kč

 

Za pomoci Mikroregionu Podchlumí mohla obec Žeretice v roce 2009 vybavit své veřejné prostranství dvěma herními prvky.  Hlavním cílem projektu bylo rozšířit nabídku pro volnočasové aktivity a vytvořit prostor pro hru a odpočinek, který v obci zcela chyběl. Herní prvky jsou využívány dennodenně nejen místními, ale i přespolními dětmi. Dotace ve výši 500tis. Kč, kterou získal dobrovolný svazek obcí Mikroregion Podchlumí z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje, byla rozdělena mezi další 11 obcí: Bílsko u Hořic, Butoves, Chomutice, Kovač, Lískovice, Rašín, Sobčice, Sukorady, Vrbice,
Volanice, Vysoké Veselí. V těchto obcích byly provedeny sadovnické úpravy a pořízen mobiliář.

 

 

 

 

autor fotografií: Marcela Nosková