Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuální počasí

Počasí dnes:

2. 10. 2022

zatazenosde

Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť. Denní teploty 13 až 17°C. Noční teploty 8 až 4°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Svátek

Svátek má Olívie, Oliver

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Světový den hospodářských zvířat

Zítra má svátek Bohumil

Obsah

USNESENÍ ZE SHROMÁŽDĚNÍ STAROSTŮ

r. 2016

ze dne 13.12.2016, Holovousy

 • Shromáždění starostů schvaluje program jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
 • Shromáždění starostů volí členy Orgánu schvalujícího účetní závěrku ve složení: Ing. Alois Jirsák, Kateřina Kosinová a Luboš Holman.
 • Shromáždění starostů volí členy Revizní komise ve složení: Ing. Petr Malý, Ing. Jitka Koubková a Ing. Josef Chudoba.
 • Shromáždění starostů stanovuje v souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci předsedy svazku k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: do výše 100.000,- Kč na straně příjmů a do výše 100.000,-  Kč na straně výdajů. Rozpočtová opatření v částkách vyšších může předseda svazku samostatně provádět jen v případech: a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů; b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu Mikroregionu Podchlumí, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady; c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj  musí být realizován. Shromáždění starostů si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci předsedy svazku na nejbližším zasedání shromáždění starostů konaném po schválení rozpočtového opatření předsedou svazku a jejího stručného odůvodnění.
 • Shromáždění starostů schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2016.
 • Shromáždění starostů schvaluje členský příspěvek obcí do Mikroregionu Podchlumí na rok 2017 ve výši 12,-Kč/ 1 obyvatele.
 • Shromáždění starostů souhlasí s posunutím termínu splacení návratné finanční výpomoci z rozpočtu Mikroregionu Podchlumí do 29. června 2017. Tato návratná finanční výpomoc byla poskytnuta ve výši 400 000 Kč MAS Podchlumí, z.s. na základě Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Mikroregionu Podchlumí  ze dne 30.6.2016.
 • Shromáždění starostů schvaluje rozpočet na rok 2017 dle přílohy k zápisu, ve výši 510 864,- Kč na straně příjmů a 144 970,- Kč na straně výdajů jako přebytkový, s tím, že přebytek bude ponechán jako finanční rezerva. Jako závazné ukazatele stanoví objemy jednotlivých paragrafů. Přesuny mezi položkami uvnitř paragrafu při dodržení jeho objemu jsou plně v kompetenci předsedy svazku a účetní. Shromáždění starostů pověřuje účetní mikroregionu zpracováním rozpisu schváleného rozpočtu v plném členění dle vyhlášky o rozpočtové skladbě.
 • Shromáždění starostů schvaluje čerpání finančních prostředků z dotace Královéhradeckého kraje s názvem Podpora svazků obcí dle výše uvedeného rozpočtu čerpání.
 • Shromáždění starostů schvaluje čerpání finančních prostředků z programu Ministerstva pro místní rozvoj na projekt Odborné vzdělávání zástupců obcí zaměřené na obnovu a rozvoj venkova dle výše uvedeného rozpočtu čerpání.
 • Shromáždění starostů schvaluje podání žádosti o dotaci do dotačního titulu Královéhradeckého kraje Podpora svazků obcí pro rok 2017.
 • Shromáždění starostů schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci 4 vzdělávacích seminářů do Programu rozvoje a obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR, dotační titul č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova.
 • Shromáždění starostů schvaluje "Smlouvy o bezúplatném převodu majetku", uzavřené mezi Mikroregionem Podchlumí a obcemi: Holovousy, Milovice u Hořic, Sukorady, Třtěnice a Vysoké Veselí, z důvodu ukončení udržitelnosti projektu, číslo smlouvy POV2011/301/Ho/inv,neinv.

 

ze dne 2.6.2016, Hořice

 • Shromáždění starostů MP schvaluje program zasedání, zapisovatele a ověřovatele dnešního zápisu.
 • Shromáždění starostů Mikroregionu Podchlumí schvaluje závěrečný účet Mikroregionu Podchlumí za rok 2015 bez výhrad a souhlasí s celoročním hospodařením Mikroregionu Podchlumí.
 • Shromáždění starostů schvaluje účetní závěrku za rok 2015 s konstatováním, že orgán schvalující účetní závěrku nezjistil, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených dokladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Zároveň schvaluje převod z účtu 431 - výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 - nerozdělený zisk minulých let v částce 90.891,97 Kč.
 • Shromáždění starostů Mikroregionu Podchlumí schvaluje přijetí dotace ve výši 56 000,-Kč z Programu rozvoje a obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
 • Shromáždění starostů Mikroregionu Podchlumí schvaluje přijetí dotace ve výši 53 000,-Kč z dotačního titulu Královéhradeckého kraje - Podpora svazků obcí.
 • Shromáždění starostů Mikroregionu Podchlumí schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 v r. 2016.
 • Shromáždění starostů Mikroregionu Podchlumí souhlasí s poskytnutím bezúročné návratné finanční výpomoci ve výši 400 000,- Kč MAS Podchlumí, z.s. k datu 30.6.2016 a to za předpokladu, že MAS Podchlumí, z.s. do 29.6.2016 neobdrží přislíbenou zálohovou platbu na projekt MAP. Nejpozdější termín vrácení celé částky na účet Mikroregionu Podchlumí bude 31.12.2016. Celá operace bude smluvně ošetřena Smlouvou o poskytnutí návratné finanční výpomoci, podepsána předsedou svazku Mikroregionu Podchlumí na straně jedné a předsedkyní MAS Podchlumí, z.s. na straně druhé.
 • Shromáždění starostů Mikroregionu Podchlumí schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 v r. 2016.
 • Shromáždění starostů Mikroregionu Podchlumí souhlasí s tím, aby si 950 ks knih Drobné památky Podchlumí jednotlivé obce od Mikroregionu (dle výše uvedeného klíče) bezplatně odebraly, zbývající budou využity pro propagaci Mikroregionu. V případě prodeje knih Shromáždění starostů schvaluje doporučenou prodejní cenu 100 Kč/kniha.

 

r. 2015

ze dne 15.12.2015, Holovousy

 • Shromáždění starostů schvaluje program jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
 • Shromáždění starostů volí členy Orgánu schvalujícího účetní závěrku ve složení: Ing. Alois Jirsák, Kateřina Kosinová a Luboš Holman.
 • Shromáždění starostů volí členy Revizní komise ve složení: Ing. Petr Malý, Ing. Jitka Koubková a Ing. Josef Chudoba.
 • Shromáždění starostů schvaluje členský příspěvek obcí Mikroregionu Podchlumí ve výši 10,-Kč/ 1 obyvatele.
 • Shromáždění starostů schvaluje "Návrh rozpočtu Mikroregionu Podchlumí na rok 2016" v té podobě, v jaké byl vyvěšen na úředních deskách obcí.
 • Shromáždění starostů schvaluje čerpání finančních prostředků z dotace Královéhradeckého kraje s názvem Podpora svazků obcí.
 • Shromáždění starostů schvaluje podání žádosti o dotaci do dotačního titulu Královéhradeckého kraje Podpora svazků obcí pro rok 2016.
 • Shromáždění starostů schvaluje podání žádosti o dotaci do Programu rozvoje a obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR, z dotačního titulu č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova.
 • Shromáždění starostů schvaluje "Smlouvy o bezúplatném převodu majetku", uzavřené mezi Mikoregionem Podchlumí a obcemi: Boháňka, Rašín, Třtěnice, Volanice, z důvodu ukončení udržitelnosti projektu, číslo smlouvy POV2010/301/Ho/inv, POV2010/301/Ho/neinv.
 • Shromáždění starostů schvaluje, že zametač, štěpkovač a párty stan bude uskladněn ve skladu v Holovousích. Pokud se obec, která párty stan právě využila, nedohodne na předání s obcí, která má následnou rezervaci, vrátí párty stan do skladu v Holovousích.
 • Shromáždění starostů schvaluje jednotný ceník pro obce podílející i nepodílející se na pořízení techniky ve výši 2.000,-/den akce/pódium, 2.000,-/den akce/parket a 200,-/den akce/stánek. Obcím podílejícím se na pořízení techniky budou zaslány dodatky ke Smlouvě o spolupráci na realizaci projektu "Venkovské tradice v krajině" i s cenovým návrhem, aby byly projednány v orgánech obcí do konce ledna 2016. Každý subjekt, který si techniku půjčuje, si ji bude půjčovat i vracet v Holovousích.

 

ze dne 28. 5. 2015, MILOVICE U HOŘIC

 • schvaluje ověřovatele dnešního zápisu a program zasedání,
 •  schvaluje závěrečný účet Mikroregionu Podchlumí za rok 2014 s výhradami uvedenými v opatření k nápravě chyb a nedostatků a souhlasí s celoročním hospodařením Mikroregionu Podchlumí.
 • schvaluje účetní závěrku za rok 2014 s konstatováním, že zastupitelstvo nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených dokladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Zároveň schvaluje převod z účtu 431 - výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 - nerozdělený zisk minulých let v částce 1 572,23 Kč.
 • schvaluje změnu sídla na Obecní úřad Chomutice.
 • bere na vědomí usnesení rady na drobné změny stanov dle návrhu SMO a schvaluje dodatek č. 9 stanov Mikroregionu Podchlumí.
 • schvaluje přijetí dotace ve výši 44 000,-Kč z grantu Královéhradeckého krajského úřadu.
 • schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 v r. 2015.
 • souhlasí, aby se realizační tým projektu MOS zabýval v rámci řešení efektivní MOS tématem administrativní podpora malých obcí.

 

r. 2014

ze dne 27.11.2014, Holovousy

 • schvaluje ověřovatele dnešního zápisu a program zasedání,
 • volí za předsedu MP pana Zdeňka Rajma,
 • volí za místopředsedkyni MP paní Mgr. Janu Němečkovou,
 • volí nové členy Rady MP ve složení: Zdeněk Rajm, Mgr. Jana Němečková, Hana Rozsévačová, Václav Hladík a Zlatuše Brádlová,
 • volí nové členy Revizní komise ve složení: Ing. Petr Malý, Ing. Jitka Koubková a Ing. Josef Chudoba,
 • volí nové členy Orgánu schvalující účetní závěrku ve složení: Ing. Alois Jirsák, Kateřina Kosinová a Luboš Holman,
 • pověřuje P. Barešovou zajištěním změny registrace nových statutárních orgánů MP u KÚ Královéhradeckého kraje,
 • schvaluje snížení členského příspěvku MP z původních 25,- Kč/1 obyvatele na 10,- Kč /1 obyvatele,
 • schvaluje "Návrh rozpočtu MP na rok 2015" v té podobě, v jaké byl vyvěšen na úředních deskách obcí. Změna nastala u příjmové položky - neinvestiční dotace od obcí (a to z důvodu snížení členských příspěvků z 25,- Kč/1 obyvatele na 10,- Kč/1 obyvatele), na částku 91.590,- Kč a u výdajové položky - komunální služby a územní rozvoj, na částku 87.190,- Kč. Položky - pojištění a služby peněžních ústavů zůstávají beze změny,
 • schvaluje předběžné Rozpočtové opatření č. 1/2014 k rozpočtu za rok 2015,
 • schvaluje Rozpočtový výhled MP do r. 2019,
 • schvaluje předběžnou Rozpočtovou změnu č. 2/2014 pro operace, které vzniknou za období od data (datum zasedání) do 31.12.2014
 • bere na vědomí stav čerpání dotace z POV KHK pro rok 2014, dále pověřuje P. Barešovou podáním závěrečné zprávy,
 • bere na vědomí stav čerpání dotace z POV MMR pro rok 2014, dále pověřuje P. Barešovou podáním závěrečné zprávy,
 • schvaluje čerpání finančních prostředků z grantu KHK s názvem Podpora svazků obcí,
 • schvaluje podání žádosti o dotaci do DT KHK - Podpora svazků obcí pro rok 2015,
 • schvaluje podání žádosti o dotaci do POV MMR, DT3 na vzdělávací semináře
 • schvaluje "Smlouvy o bezúplatném převodu majetku", uzavřené mezi Mikroregionem Podchlumí a obcemi: Bílsko u Hořic, Chomutice, Lískovice, Kovač, Rašín, Sobčice, Sukorady, Volanice, Vrbice a Žeretice, z důvodu ukončení udržitelnosti projektu, číslo smlouvy: POV2009/301/HO/inv,neinv.
 • volí pana Zdeňka Rajma k zastupování MP v místní akční skupině Podchlumí. 

 

ze dne 12.3.2014, Konecchlumí

 • schvaluje ověřovatele dnešního zápisu a program zasedání
 • bere na vědomí informace o podaných žádostech o dotaci pro rok 2014
 • schvaluje vytvoření nových webových stránek MP firmou Galileo Corporation s.r.o.

 

ze dne 27.5.2014, Bílsko u Hořic

 • schvaluje Závěrečný účet za rok 2013 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
 • schvaluje účetní závěrku MP a převod ze 431 na 432 (VH ve schvalovacím řízení na nerozdělený zisk min. let - částku: 98.561,01 Kč.
 • schvaluje smlouvu na zajištění akce "Odborné semináře Mikroregionu Podchlumí - Školy obnovy venkova" s Podchlumím o.s.
 • schvaluje přijetí dotace z POV od KHK ve výši 217.200,- Kč
 • pověřuje předsedkyni Mgr. Martinu Berdychovou uzavřením smlouvy mezi MP a KHK
 • schvaluje uzavření:  "smlouvy o spolupráci", "smlouvy o výpůjčce" a "smlouvy o vloženém majetku" mezi MP a obcemi mikroregionu
 • schvaluje přijetí dotace z grantu Podpora svazků obcí od KHK ve výši 52.000,- Kč
 • schvaluje Rozpočtovou změnu č. 1

 

r. 2013

ze dne 19.11.2013, Dobrá Voda u Hořic

 • schvaluje ověřovatele dnešního zápisu a program zasedání
 • bere na vědomí nabídku firmy Galileo Corporation s.r.o.
 • schvaluje Rozpočet Mikroregionu Podchlumí na rok 2014
 • schvaluje Rozpočtovou změnu č. 2/2013
 • bere na vědomí stav čerpání dotace z POV MMR r. 2013
 • schvaluje podání žádosti do POV MMR, DT3 pro rok 2014
 • schvaluje podání žádosti do POV KHK, DT 3 pro rok 2014
 • schvaluje čerpání grantu Královéhradeckého kraje s názvem Podpora svazků obcí za rok 2013
 • schvaluje podání žádosti do DT Královéhradeckého kraje s názvem Podpora svazků obcí pro rok 2014
 • schvaluje změny Stanov Mikroregionu Podchlumí v článku II., čl. IX., čl. XIII., čl. Xb, čl. Xb /a/, /b/, /c/
 • bere na vědomí informace o projektu meziobecní spolupráce
 • schvaluje "Smlouvy o bezúplatném převodu majetku", obcím: Milovice u Hořic, Sobčice, Třtěnice, Butoves, Holovousy, Volanice, Bílsko, Nevratice, Žeretice a Boháňka
 • bere na vědomí výsledky auditu ze dne 1.11.2013

 

ze dne 30.5.2013, Třebnouševes

 • schvaluje Závěrečný účet za rok 2012 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
 • schvaluje smlouvu na zajištění akce "Škola obnovy venkova - MIKROREGION PODCHLUMÍ" se sdružením Podzvičinsko
 • schvaluje Závěrečný účet za rok 2012 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
 • schvaluje účetní závěrku MP a převod ze 431 na 432 (VH  ve schvalovacím řízení na nerozdělený zisk minulých let - částku 158.467,58 Kč