Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuální počasí

Počasí dnes:

6. 8. 2020

obl

Bude polojasno až oblačno. Denní teploty 22 až 26°C. Noční teploty 14 až 10°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Svátek

Svátek má Oldřiška

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Světový den boje za zákaz jaderných zbraní
  • Mezinárodní den boje lékařů za mír

Zítra má svátek Lada

Obsah

Stránka

Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2016, MMR


Dne 1.11. byly zveřejněny výzvy k dotačním programům Ministerstva pro místní rozvoj. Žádosti je možné podávat od 3.11.2015 do 15.1.2016. Jedná se o podprogram PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA v roce 2016. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi.

Žádosti bude možné podat v rámci pěti dotačních titulů:
Dotační titul č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
- Žadatel:
• obec, která získala ocenění Modrou, Bílou, Oranžovou nebo Zlatou stuhou v krajském kole soutěže Vesnice roku 2015 nebo se umístila na 1. - 3. místě v celostátním kole této soutěže. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.
- Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
- Budou podporovány akce zaměřené na:
• obnovu a údržbu venkovské zástavby (s výjimkou bytového fondu) a občanské vybavenosti (např. radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy, drobné stavby),
• komplexní úpravu veřejných prostranství,
• obnovu a zřizování veřejné zeleně,
• rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení,
• přípravu a realizaci propagačních materiálů obce a prezentace obce v souvislosti s umístěním v soutěži Vesnice roku.

Dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
- Žadatel:
• Obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 31. 12. 2015), nikoli např. obcí zřízená právnická osoba. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument .
• Svazek obcí , který je registrován v souladu se zákonem o obcích , a to pouze v případě, že žadatelem nemůže být jedna obec, protože akce zasahuje do katastrálního území více obcí. Svazek obcí musí mít zpracovaný a nejvyšším orgánem svazku obcí schválený strategický rozvojový dokument.
- Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 50 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 400 tis. Kč.
- Budou podporovány akce s výstupy sloužícími převážně dětem a mládeži, na jejichž výběru a přípravě (resp. realizaci) se děti a mládež prokazatelně podílely (resp. budou podílet), a které jsou zaměřené na:
• obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (např. školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení),
• úpravu veřejných prostranství,
• obnovu a zřizování veřejné zeleně, Příloha č. 2 RM č. 132/2015 Č. j.: MMR 35430/2015-52 3
• rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, klubovny, cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.). Dotace nebude poskytována na pořízení a nákup drobného vybavení (např. stolní hry, míče, švihadla, kuchyňské nádobí, ložní povlečení apod.).

Dotační titul č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
- Žadatel:
• Obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 31. 12. 2015), nikoli např. obcí zřízená právnická osoba. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.
• Svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích. Svazek obcí musí mít zpracovaný a nejvyšším orgánem svazku obcí schválený strategický rozvojový dokument.
-Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Horní limit dotace na jednu akci činí 200 tis. Kč.
-Budou podporovány akce nadregionálního významu zaměřené na:
• prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova,
• výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova,
• podporu spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova.

Dotační titul č. 4 – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci 
-Žadatel:
• Obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 31. 12. 2015), nikoli např. obcí zřízená právnická osoba. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.
• Svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích, a to pouze v případě, že žadatelem nemůže být jedna obec, protože akce zasahuje do katastrálního území více obcí. Svazek obcí musí mít zpracovaný a nejvyšším orgánem svazku obcí schválený strategický rozvojový dokument.
-Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 40 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 300 tis. Kč.
-Budou podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb nalézajících se v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku obce. Jedná se zejména o obnovu staveb jako:
• kaple, kaplička, márnice
• socha,
• boží muka, kříž,
• úprava nejbližšího prostranství v okolí drobných sakrálních staveb. Předmětem žádosti o dotaci může být jedna a více drobných staveb.

Dotační titul č. 5 – Podpora obnovy a rekonstrukce místních komunikací 
-Žadatel:
• Obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 31. 12. 2015), nikoli např. obcí zřízená právnická osoba. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.
-Dotace je poskytována až do výše 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 1 mil. Kč.
Budou podporovány akce zaměřené na opravu a údržbu místních komunikací, jejich součásti a příslušenství dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně:
• všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy,
• místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), revizní zařízení, ochranné štíty a sítě na nich, propustky,
• galérie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, terasy, násypy a svahy, dělicí pásy, příkopy a ostatní povrchová odvodňovací zařízení,
• jsou-li v majetku obce, pak také jejich napojení na příslušnou pozemní komunikaci,
• veřejné osvětlení, které přímo souvisí s obnovovanou komunikací.
Dotace není poskytována na opravu, údržbu či výstavbu chodníků. Mezi výše uvedený majetek nepatří inženýrské sítě, energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení, včetně sloupů těchto vedení. Dále sem nepatří reklamní zařízení a reklamní poutače. Na výše uvedeném majetku nesmí obce vykonávat hospodářskou činnost. Na majetek, který slouží hospodářské činnosti, se vztahuje zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahu v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů.

Bližší informace k tomuto podprogramu naleznete na webu MMR pod tímto odkazem:
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-v-roce-2016


1. 11. 2015 Zobrazit méně

Stránka