Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuální počasí

Počasí dnes:

26. 11. 2020

zata

Bude převážně zataženo nízkou oblačností nebo mlhavo, na horách a ojediněle i v nižších polohách až skoro jasno. Denní teploty 0 až 4°C. Noční teploty 1 až -3°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Svátek

Svátek má Artur

Zítra má svátek Xenie

Obsah

Stránka

Dotační programy Ministerstva pro místní rozvoj - PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA v roce 2017


Jedná se o podprogram PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA v roce 2017. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi.

Žádosti je možné podávat od 18.10.2016 do 30.12.2016 (do 12 hodin). 

Podprogram je členěn do pěti dotačních titulů:
Dotační titul č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
Dotační titul č. 2 - Podpora zapojení generací do komunitního života v obci
                           A - Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
                           B - Podpora obnovy a údržby venkovské zástavby a občanské vybavenosti
Dotační titul č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
Dotační titul č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
Dotační titul č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací

 Bližší informace k tomuto podprogramu naleznete na webu MMR pod tímto odkazem:

http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-v-roce-2017

Stručný přehled je možné nalézti rovněž v přiloženém dokumentu na stránce dole.

Dále byla ještě vyhlášena výzva v podprogramu DEMOLICE BUDOV V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH 2017. 

Žádosti je možné podávat od 18.10.2016 do 30.12.2016 (do 12 hodin).

Podprogram je součástí nového programu financovaného ze státního rozpočtu "Podpora revitalizace území". Je zaměřen na podporu demolic budov v obcích, které mají ve svém katastru sociálně vyloučenou lokalitou. Cílem podprogramu je připravit území pro jeho plnohodnotné využití v dalším rozvoji obce. Demolice objektu musí být následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstavby objektu, který ale bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení (školské zařízení, komunitní centrum, sportovní zařízení atd.). Žadatelem v tomto podprogramu mohou být obce, které mají ve svém katastru sociálně vyloučenou lokalitu. Dotace bude poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

 Bližší informace k tomuto podprogramu naleznete na webu MMR pod tímto odkazem:

http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/Demolice-budov-v-socialne-vyloucenych-lokalitach-2017

Rovněž byly vyhlášeny 2 výzvy z NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH (2016 - 2020), a to: 

Podprogram ROZVOJ ZÁKLADNÍ A DOPROVODNÉ INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU - ROK 2017.

Podprogram je zaměřen na podporu vzniku nové nebo rozvoj a zkvalitnění stávající infrastruktury a služeb cestovního ruchu v regionech. Budou podporovány aktivity zaměřené na rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech, podporu vybavenosti turistických tras (pěší, cyklo, hipo, lyžařská, vodní turistika a další udržitelné formy cestovního ruchu), rozvoj navigačních a informačních systémů v destinacích, podpora úpravy lyžařských běžeckých tras, podporu ekologicky šetrné dopravy návštěvníků v turistických regionech a v neposlední řadě i monitoring návštěvníků.

Podprogram je členěn na 3 dotační tituly (DT):

Dotační titul č. 1 - Podpora nadregionálních aktivit

Dotační titul č. 2 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu,

Dotační titul č. 3 - Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu.

Žádosti je možné podávat od 15.11.2016 do 6.1.2017.

Výše dotace tvoří maximálně 50 % podíl způsobilých výdajů z celkového rozpočtu akce.

Bližší informace k tomuto podprogramu naleznete na webu MMR pod tímto odkazem:

http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regionech-(2016-2020)/Rok-2017-Rozvoj-zakladni-a-doprovodne-infrastruktury-cestovniho-ruch

a ještě podprogram MARKETINGOVÉ AKTIVITY V CESTOVNÍM RUCHU - ROK 2017

Podprogram je určen destinačním společnostem na podporu realizace marketingových aktivit s cílem zvýšit povědomí o regionech za účelem zvýšení návštěvnosti. Budou podporovány aktivity zaměřené na podporu řízení destinací, realizaci marketingových výzkumů, podporu produktů a zavádění inovací v cestovním ruchu, podporu distribuce produktů cestovního ruchu, branding destinací a marketingovou komunikaci.  

Žádosti je možné podávat od 15.11.2016 do 6.1.2017.

Výše dotace tvoří maximálně 50 % podíl způsobilých výdajů z celkového rozpočtu akce.

Bližší informace k tomuto podprogramu naleznete na webu MMR pod tímto odkazem:

http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regionech-(2016-2020)/Rok-2017-Marketingove-aktivity-v-cestovnim-ruchu 

Pro podporu bydlení vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj 3 podprogramy.

Podprogram "PODPOROVANÉ BYTY"

Cílem podprogramu je vznik podporovaných bytů na území ČR sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby v ekonomicky neaktivním věku – seniory a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace - věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života.

Dotační titul 1 – Pečovatelské byty
Dotační titul 2 – Vstupní byty
Dotační titul 3 – Komunitní byty pro seniory a komunitní domy seniorů

Podprogram "OLOVĚNÉ ROZVODY"
Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu výměnou domovních olověných rozvodů. Tím se docílí snížení obsahu olova v pitné vodě. 
Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám, a to v maximální výši 20 tis. Kč na 1 bytovou jednotku.

Podprogram "BYTOVÉ DOMY BEZ BARIÉR"
Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady.
 

Dotace je poskytována ve výši max. 50 % uznatelných výdajů na realizaci akce, maximálně však:
a) 200 tis. Kč v případě bezbariérových úprav přístupu do bytového domu a k výtahu;
b) 800 tis. Kč v případě výstavby výtahu pro jeden vchod do bytového domu;
c) 1000 tis. Kč v případě výstavby výtahu a zároveň bezbariérových úprav přístupu k němu.
 

Žádosti do všech 3 jmenovaných podprogramů na podporu bydlení je možné podávat od 18.10.2016 do 30.12.2016 do 12 hodin.

Bližší informace k tomuto podprogramu naleznete na webu MMR pod tímto odkazem:

http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro-rok-2017


17. 10. 2016 Zobrazit méně

Stránka