Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuální počasí

Počasí dnes:

26. 11. 2020

zata

Bude převážně zataženo nízkou oblačností nebo mlhavo, na horách a ojediněle i v nižších polohách až skoro jasno. Denní teploty 0 až 4°C. Noční teploty 1 až -3°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Svátek

Svátek má Artur

Zítra má svátek Xenie

Obsah

Stránka

Kotlíkové dotace


Od ledna 2016 bude Královéhradecký kraj poskytovat dotace vlastníkům rodinných domů na výměnu neekologického kotle na pevná paliva...
Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020

Královéhradecký kraj poskytne dotaci vlastníkům rodinných domů na výměnu neekologického kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za:
 „ekologický“ kotel na pevná paliva
 plynový kondenzační kotel
 tepelné čerpadlo

Nový zdroj vytápění musí splňovat tzv. ekodesign podle příslušného nařízení Evropské Komise (č. 813/2013 a 2015/1189), tj. požadavky na účinnost zdroje a příp. povolené hodnoty vybraných emisních faktorů (s výběrem vhodného zdroje pomůže příslušná topenářská firma.). Zároveň je nutné, aby zdroj byl uveden na Seznamu registrovaných výrobků. Spolu s výměnou hlavního zdroje vytápění je možné (pouze jako doplňkové opatření) provést i instalaci solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody.

Dotaci je možné získat, pokud bude dále splněna jedna z níže uvedených podmínek:
a) rodinný dům, kde dojde k výměně zdroje vytápění, splňuje parametry třídy „C“ energetické náročnosti budov (úsporná)
nebo
b) ke snížení energetické náročnosti rodinného domu (např. zateplení obálky domu) došlo prostřednictvím národního programu Nová Zelená úsporám, nebo žadatel zároveň s dotací na výměnu kotle požádá Státní fond životního prostředí o dotaci z uvedeného programu
nebo
c) v rodinném domě, kde dojde k výměně zdroje vytápění, bude provedeno alespoň jedno z tzv. „mikro“ energetických opatření (zateplení střechy/půdních prostor/stropu/podlahy, dílčí výměna oken, výměna vstupních a balkonových dveří, instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří, výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla/trojskla aj. – kompletní výčet bude uveden na www stránkách a v projektové žádosti). Náklady na „mikro“ energetická opatření mohou činit max. 20 000 Kč.

O kolik můžu požádat?
Výše podpory bude vypočítána z prostředků skutečně vynaložených na výměnu zdroje vytápění, nejvýše však z hodnoty 150 000 Kč. Budou-li celkové náklady na výměnu zdroje vytápění vyšší, než tato částka, hradí celý zbytek příjemce dotace. Např. pokud budou celkové náklady na výměnu kotle ve výši 200 000 Kč, bude dotace vypočítána pouze z částky 150 000 Kč, naopak pokud budou celkové náklady ve výši 100 000 Kč, vypočte se dotace z částky 100 000 Kč.

Příjemce dotace obdrží z uvedené částky (≤ 150 000,- Kč):
 70 % při pořízení kotle spalujícího pouze uhlí,
 75 % v případě plynového kondenzačního kotle a kombinovaného kotle (uhlí + biomasa),
 80 % v případě tepelného čerpadla, příp. kotle spalujícího pouze biomasu.

Podpora může být navýšena o 5 % v případě, že je výměna kotle realizována na katastrálním území obce, která byla Střednědobou strategií ochrany ovzduší označena jako prioritní území z hlediska ochrany ovzduší. V Královéhradeckém kraji se tato možnost týká těchto obcí: Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Hradec Králové, Chlumec nad Cidlinou, Nové Město (HK), Jaroměř, Jičín, Valdice, Železnice, Podhradí (JC), Česká Skalice, Náchod, Nová Paka, Nové Město nad Metují, Nový Bydžov.

Dotace bude hrazena:
 přímo příjemci na základě faktur uhrazených příslušnému dodavateli
 přímo dodavateli, pokud příjemce prokáže, že uhradil částku odpovídající spolupodílu na financování projektu (tj. 15 – 30 %) a předloží fakturu na částku odpovídající dotaci (tj. 70 – 85%) společně s uzavřenou smlouvou o dílo (vzorový formulář bude k dispozici na internetových stránkách) s dostatečně dlouhou dobou splatnosti – tento způsob úhrady bude podrobněji popsán ve výzvě k předkládání žádostí o podporu!

Královéhradecký kraj bude poskytovat dotaci i zpětně, za předpokladu, že náklady na realizaci výměny kotle vznikly po 14. červenci 2015. 

Co všechno je možné z dotace ještě uhradit?
V případě pořízení kotle, či tepelného čerpadla, je možné část dotace čerpat také na:
 stavební práce, dodávky a služby související s výměnou zdroje vytápění,
 stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou té stávající (vč. dodávky a instalace akumulační nádoby, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem),
 náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů (pouze v období do kolaudace - uvedení do trvalého provozu),
 náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) v případě, že je jím prokazováno plnění klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“,
 stavební práce, dodávky a služby spojené s povinnou realizací opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu.

Jak a kde mohu o dotaci požádat?
O dotaci je třeba požádat na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje. Žádost se bude podávat elektronicky prostřednictvím dotačního portálu (viz http://dotace.kr-kralovehradecky.cz). Datum a čas podání v elektronickém systému bude určovat pořadí projektové žádosti v rámci procesu hodnocení. V případě, že žadatel nemá přístup k internetu, bude možné žádost podat přímo na příslušném pracovišti Krajského úřadu, kde budou administrátoři připraveni každému žadateli pomoci.

Po podání elektronické žádosti bude třeba (v předepsané lhůtě) zaslat veškeré přílohy v listinné podobě, podrobnosti budou uvedeny ve výzvě k podávání projektových žádostí.

Pro úspěšné podání projektové žádosti je třeba mít k dispozici:
 Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) třídy „C“ (pokud je k dispozici),
 Kopie Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo Žádost o dotaci z programu Nová zelená úsporám (pokud je k dispozici),
 Potvrzení energetického specialisty o vhodnosti vybraného „mikro“energetického opatření (pokud je k dispozici).

K žádosti bude přiložen jen jeden ze tří uvedených dokladů v závislosti na tom, zda rodinný dům splňuje parametry třídy „C“ energetické náročnosti budov, nebo snížení energetické náročnosti bylo, příp. bude realizováno z programu Nová zelená úsporám, nebo bude provedeno alespoň tzv. „mikro“energetické opaření.

Další povinné přílohy:
 Fotodokumentace stávajícího kotle připojeného na komín a otopnou soustavu,
 Souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví domu v rámci společného jmění manželů, případně souhlas spoluvlastníků rodinného domu, či souhlas vlastníka pozemku, pokud je odlišný od vlastníka domu.
Podrobnější požadavek na povinné přílohy bude uveden po vyhlášení výzvy k žádostem o dotaci.

Je třeba, aby i žadatelé, kteří provedou výměnu zdroje vytápění před vyhlášením výzvy, nezapomněli zajistit ekologickou likvidaci starého kotle (potvrzení ze sběrných surovin, či montážní firmy bude vyžadováno nejpozději při předložení příslušných
faktur).

Bližší informace o dotaci lze získat na adrese: http://www.kr-kralovehradecky.cz, odkaz „Kotlíkové dotace“ (na těchto stránkách budou včas zveřejněny i veškeré formuláře potřebné k žádosti).

Seznam energetických specialistů lze najít na stránkách: http://www.asociacees.cz
Seznam registrovaných výrobků, které budou podporovány: http://www.opzp.cz/dokumenty/187-seznam-registrovanych-vyrobku?verze=1


13. 11. 2015 Zobrazit méně

Stránka